ağbirçək

ağbirçək
1. sif. Saçı ağarmış yaşlı, qoca, hörmətli (qadın haqqında). <Fatma xanım:> Məni bu ağbirçək vaxtımda oğru eyləyir. N. V.. Bir az sonra Vaqifin evində olan ağbirçək qadın . . çıxdı. Ç.. Gözündə kainat başqadır bütün; Gənclikdən zövq alır ağbirçək qarı. S. V..
2. is. məc. Dünyagörmüş, təcrübəli qadın, yaşlı qadın. Tükəzbanın bu cür hərəkətlərinə görə kəndin ağsaqqalları onun ərini və atasını çox töhmət edirdilər və ağbirçəklər də onu öz aralarına qoymazdılar. B. T.. <Şərəbanı:> Sabahları, deməli ki, əl qaldırıb içimizdən bir ağbirçəyi seçib iş başına qoysaq, qoyarıq. M. C.. // Evin, ailənin ən yaşlı və hörmətli qadını. Ancaq Məryəmin ata-anası oğlan tərəfindən, bir ağsaqqalın və ya bir ağbirçəyin iştirak etməsini tələb edirlərdi. B. T.. Evin ağbirçəyi Nubar . . tündməzac, dargöz və deyingən bir qarı idi. S. R..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • ağbirçəkli — bax ağbirçək 1 ci mənada. Nəzər yetir yurdumuza, min büsat var, cəlal var; Toy paltarı geyinmişdir ağbirçəkli qarılar. S. V.. Şəhər tutmur izdihamı; Küçələrə çıxıb hamı: Cavan oğlan, kiçik uşaq; Ağbirçəkli qoca ana. Z. Xəlil …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ağbirçəklik — is. dan. Böyüklük, başçılıq (qadın haqqında). Səba yorğan döşəyə düşdüyündən, Qaraxanın arvadı evin ağbirçəkliyini öz əlinə aldı. S. R …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ağanənə — is. dan. Ailənin ağbirçəyinə, hörmətli qadına verilən ad …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ağyal — sif. 1. Ağ yallı, ağ yalı olan. Ağyal at. 2. məc. dan. Ağsaç, ağbirçək. Ağyal mamaça . . üzərlik və qara şəvəni səkinin divarlarından asırdı. S. R …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dünyagörmüş — sif. Həyat təcrübəsi çox olan, mübarizələrdən, çətinliklərdən, sınaqlardan çıxmış; təcrübəli, müdrik. Kətxuda dünyagörmüş, ağıllı bir adam idi. N. N.. <Səməd> özü dünyagörmüş adam idi, hər şeydən başı çıxardı. B. T.. Sayalı arvad kənddə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • düyüm — bax düyün 1. Qaşlarının düyümünü; Elə bil kimsə açdı; Qırışdı gözlərinin kənarı; Dodaqların da qaçdı. R. R.. Sayalı arvad kənddə dünyagörmüş ağbirçək sayılırdı. Düyümləri açar, tilsimləri sındırardı. M. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • köməkkeşlik — is. köhn. Kömək etmə, yardım etmə, kömək göstərmə. <Nəcəfalı:> Köməkkeşlik deyil ha! Ağbirçək arvad uşaqdır bəyəm, qolundan yapışasan? B. Bayramov …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • öyüd — is. Pis hərəkətlərdən saqındırmaq üçün deyilən sözlər; nəsihət. <Asya:> Ha öyüd, nəsihət edirəm olmur. Görünür ki, qız gədəyə çox bərk bənd olubdur. Ü. H.. Əmdik bir ananın ilıq südünü; Baş başa dinlədik hər öyüdünü. S. V.. Öyüd almaq –… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • saqqal — is. 1. Kişilərin üzündə və alt çənələrinin üstündə bitən tüklər. Uzun saqqal. Saqqal qoymaq. – <Məşədi İbad:> Hə. . . Çünki mən saqqalıma həna qoyuram, elə bildim ki, sən də saçına həna qoyursan. Ü. H.. <Musa:> Saqqal yalnız üzü örtən …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sıxma-boğma — is. Bir birini sıxma, sıxışdırma, basabas. <Əliqulu:> Sonra yavaş yavaş sıxma boğma başlandı. S. Rəh.. Bu sonsuz sıxma boğmaya daha nə qədər dözmək olar. İ. Hüseynov. ◊ Sıxma boğmaya salmaq – çox sıxışdırmaq, çıxılmaz vəziyyətə salmaq.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”